Спала књига на четири слова

Ово је списак сеоских школа које су чиниле основну школу основану 17. августа 1957. године решењем Народног одбора општине Бела Паланка.

бр. школа – село почетак рада – вођења евиденције престанак рада поновно отварање престанак рада
1. Вета

1920.

1990.

2006.

2010.

2. Врандол

1951.

3. Глоговац

1935.

1963.

4. Градиште

1929.

1966.

2005.

2007.

5. Долац

1933.

1962.

6. Долац – насеље

1955.

7. Космовац

1946.

1997.

8. Крупац

1920.

1962.

1994.

2005.

9. Ланиште

1936.

1957.

10. Тамњаница

1920.

11. Топоница

1921.

1973.

12. Црвена Река

1926.

13. Црвени Брег

1939.

1961.

14. Црнче

1931.

1982.

15. Шпај

1919.

1962.

SWScan00020